1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, toegankelijk via ghydres.be, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, heeft u geen toegang tot deze site. De materialen op deze website zijn beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

2. Gebruik licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal op de Ghydres-website te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

de materialen wijzigen of kopiëren; de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning; proberen software op de Ghydres-website te reverse-engineeren; eventuele auteursrecht- of andere eigendomsaantekeningen uit de materialen verwijderen; of het overbrengen van het materiaal naar een andere persoon of het "spiegelen" van het materiaal op een andere server.

Hierdoor kan Ghydres het gebruik beëindigen bij overtreding van een van deze beperkingen. Bij beëindiging wordt ook uw kijkrecht beëindigd en dient u al het gedownloade materiaal in uw bezit te vernietigen, ongeacht of het gedrukt of elektronisch is.

3. Disclaimer

Al het materiaal op de Ghydres-website wordt geleverd "zoals het is". Ghydres geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en doet daarom alle andere garanties teniet. Bovendien doet Ghydres geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar Website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of sites die aan deze Website zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

Ghydres of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om het materiaal op de Ghydres-website te gebruiken, zelfs als Ghydres of een gemachtigde vertegenwoordiger van deze website mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid dergelijke schade. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen op impliciete garanties of aansprakelijkheidsbeperkingen voor incidentele schade niet toegestaan; deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en errata

De materialen die op de Ghydres-website verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Ghydres belooft niet dat de materialen op deze website accuraat, volledig of actueel zijn. Ghydres kan de materialen op haar Website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. MGhydres doet geen enkele belofte om de materialen bij te werken.

6. Koppelingen

Ghydres heeft niet alle sites beoordeeld die aan haar website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door Ghydres van de site. Het gebruik van enige gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Ghydres kan deze Gebruiksvoorwaarden voor haar Website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy

Lees ons privacybeleid.

9. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de Ghydres-website valt onder de wetten van het Verenigd Koninkrijk, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.